Onze Visie

 

De oorsprong van onze projecten is hem gelegen in de voedingsbodem van het verleden van de locatie. Dit uitgangspunt geldt ook voor de nieuwbouw projecten waar we bij betrokken zijn. We hebben de kennis en creativiteit om de geschiedenis van de locatie op afgewogen manier te respecteren en te versterken in de oplossing. Hierbij worden naast het herstellen en behouden van bestaande structuren ook nieuwe moderne ingrepen gedaan. De disciplines van ZEEUWSE JONGENS laten zich in 3 hoofdcategorie├źn uitsplitsen:

Ontwerp

Gedreven ontwerpers met een groot ruimtelijk inzicht en het vermogen om samenhang in deze ruimtelijkheid te brengen. Een aangeboren drang om de ontwerp-opvattingen tot in het kleinste detail door te werken in het plan. Een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van nieuwbouw en passende en bijzondere oplossingen voor diverse interieur-vraagstukken bepalen het karakter van de projecten.

Een volledige begeleiding van het proces garandeert een soepele doorloop van de diverse fasen, van schetsontwerp naar vergunningen, bouwvoorbereiding naar oplevering, en maakt het mogelijk om in tijd en geld zekerheid te bieden.

Restauratie

Veelzijdige knowhow op de diverse werkvelden van het restauratie-vakgebied, zorgvuldige afwegingen in de historische gelaagdheid van monumentaal erfgoed en een uitgebreid netwerk om specialistisch werk vakkundig op te nemen en uit te (laten) voeren. Met veel respect voor de historie een duurzaam voortbestaan van het object garanderen is uitgangspunt in alle projecten.

Ruime kennis en ervaring in technische onderzoeken, subsidie-aanvragen, procedure-begeleiding en financieringen bepalen de compleetheid van de adviezen.

Renovatie

In staat om door zorgvuldige analyse en afweging van (omgevings-) factoren tot uitdagende en onorthodoxe oplossingen te komen in herbestemmings-opgaven en herontwikkelingen. In het bezit van een voortdurende drijfveer en interesse in de ontwikkelingen van de hedendaagse maatschappij en de conseqenties die dit voor de gebouwde omgeving zou moeten hebben.

Een uitzonderlijke ervaring met herbestemmen van religieus erfgoed, door de unieke typologie van de gebouwen en de grote complexiteit in bestuur en maatschappelijke emoties 1 van de moeilijkst her te bestemmen objecten.

Responsive Menu
Add more content here...