Januari 2023 – Zuidbuurtseweg Zoeterwoude

Voor de restauratie van het voormalig zusterklooster in Zoeterwoude is de vergunning verleend. Bij de restauratie zal het casco (dak, gevel en kozijnen) worden aangepakt. Ook het verbeteren van de duurzaamheid (isolatie, kierdichting etc.) bij dit gemeentelijk monument zal worden gerealiseerd.

Deze bijzondere woning, gevestigd tegenover de St. Jan kerk aan de Zuidbuurtseweg, was tot eind jaren zeventig een voormalig zusterklooster. Het klooster werd sinds 1883 tot 1968 bewoond door de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Een belangrijke taak van de zusters was het onderwijzen van misdienaars en acolieten. De zusters hielden zich bezig met lesgeven en ouderenzorg. Achter het klooster stond een meisjesschool en links van het klooster een verzorgingstehuis. Na het vertrek van de zusters is het gebouw gebruikt als woning en als atelier van een goudsmid. Opvallend aan de woning is de houten klokkentoren met windvaan. Rechts boven achter de ramen was de kapel van het klooster. Links van het gebouw liep een pad waarover de kerkgangers naar de kerk gingen.