Watertoren & Waterbuffer – Delft

type: Haalbaarheidsonderzoek & herbestemming
fase: Afgerond
opdrachtgever: Rijksdienst Cultureel Erfgoed
aannemer: n.v.t.
jaar: 2013-heden
locatie: Delft