Architectenbureau Delft

 

ZEEUWSE JONGENS architecten heeft met oprichter en eigenaar Harald Schout sinds 2000 professionele ervaring op het gebied van restauratie- en renovatieprojecten. Het Bureau is gehuisvest in het Vakwerkhuis, het voormalige ketelhuis van de TU-Noord. Het bureau bestaat uit een team van architecten die allen een passie en achtergrond hebben in restauratie, renovatie en hergebruik.

De architecten van ZEEUWSE JONGENS

De architecten van ZEEUWSE JONGENS zijn allen bezield met de historie van steden, landschappen en gebouwen. Een ontwerp-oplossing komt in hun ogen altijd voort uit de bestaande context, de historische aanleidingen en handvaten bepalen de uitgangspunten van het ontwerp.
De bewust kleine samenstelling van het bureau zorgt voor korte en efficiënte communicatie met opdrachtgever, vergunningverleners en aannemers, zodat het gehele proces in de hand kan worden gehouden en zorgvuldige begeleiding gegarandeerd is. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden ontstaat een bundeling van capaciteit en kennis, waardoor zeer diverse en complexe projecten gerealiseerd worden.

– Ir. Harald Schout (1969) – Eigenaar, architect – TUDelft Bouwkunde afdeling Restauratie
– Ir. Tim Koers (1982) – Architect – TUDelft Bouwkunde afdeling ®MIT
– Ing. Adriaan Kadijk (1998) – Technisch ontwerper – Hogeschool Utrecht
– BSc. Madelijn Belle (1998) – Ontwerper – TU Delft

 

Onze visie op architectuur

ZEEUWSE JONGENS architecten heeft veel ervaring met restauratie, renovatie, herbestemming en interventies in oude stadsstructuren. Naast onze respectvolle en zorgvuldige omgang met de bestaande situatie, schuwen we het moderne en innovatieve niet. We zien het dan ook als een uitdaging om nieuw en oud tot een samenhangend geheel te vormen. Het is onze kracht versterkend en aanvullend te zijn en niet te denken in standaardoplossingen. De ontwikkeling en historie van de plek, de ‘GENIUS LOCI’, zijn leidend in de totstandkoming van de ontwerp-oplossingen. We laten dit ontstaan door goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en deze optimaal te vertalen in het ontwerp.

Onze aanpak van projecten

In de aanpak en werkwijze van onze projecten zijn alle schaalniveaus belangrijk, waardoor we in staat zijn om het gehele proces te begeleiden en daarin maximale controle te garanderen. Hierdoor ontstaan projecten die uniek zijn en in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers tot stand komen. Wij zijn van mening dat de beste resultaten worden bereikt door een zorgvuldige communicatie en transparant vastleggen van het proces en de uitgangspunten. Wij zijn in staat om optimaal te presteren onder deze omstandigheden en kunnen met trots zeggen dat veel van onze projecten binnen budget en planning gerealiseerd worden.

Responsive Menu
Add more content here...