Herbestemming Voormalig Stadsarchief Delft

Het Wapen van Savoyen, dat in de historische binnenstad van Delft gelegen is, was van 1957 tot 2017 in gebruik als stadsarchief van de Gemeente Delft. Na de verkoop van het pand in 2016 is er een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van het pand naar kleinschalig wooncomplex met 18 appartementen.

HISTORIE

Het rijks monumentale pand is gebouwd in 1565 als woonhuis. In 1798 is het woonhuis verkocht aan de Gemeente Delft en heeft het door de jaren heen verschillend gebruik gekend, waaronder een artilleriekazerne, Latijnse school en stadsbibliotheek. Van 1955-1957 is het gebouw gerestaureerd en uitgebreid met een archiefdepotgebouw voor het gebruik als gemeentearchief. In het monument werden werk- en publieksruimten ingericht.

OPGAVE

De locatie bestaat grofweg uit drie onderdelen. Het voorhuis uit 1654, de historische binnenplaats en de uitbreiding uit de jaren 50. Een van de grotere uitdagingen bij de herbestemming naar woningen is de toetreding van daglicht aangezien het complex aan 3 zijdes is dicht gebouwd. In nauw overleg met opdrachtgever en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente is een visie ontwikkeld, waarbij zorgvuldig uitgangspunten zijn bepaald om de balans van hoeveelheid woningen versus de consequenties voor het monument te optimaliseren.

ANALYSE

We zijn het ontwerpproces gestart met een uitgebreide analyse van het complex. Door de morfologie van het gebouw te achterhalen zijn waarderingsplattegronden gemaakt om een goed beeld te krijgen van de historische waarden van de gebouwonderdelen. Hierdoor is een plan ontwikkelt met behoud van de structuur en structurele elementen van het bouwwerk.

ONTWERP

Het voorhuis heeft een kenmerkende structuur met een centraal trappenhuis in de oksel van het gebouw. Door een nieuwe toegang in de zijgevel te introduceren ontstaat een logische en verbeterde ontsluiting van het voorhuis. Er zijn door de grote diversiteit in verdiepingshoogte van het voorhuis verschillende woningtypologieën ontstaan, wat het plan een uniek karakter geeft en tegemoet kan komen aan een veelzijdig publiek om in te wonen. De in de jaren 50 gerealiseerde achterbouw is als archiefgebouw neergezet. Door een grote incisie in het midden van dit gebouw te maken ontstaat er voldoende ruimtelijkheid om daglicht in de woningen te laten komen en een ruim trappenhuis te introduceren. De plafondhoge terugliggende puien in de patio leveren buitenruimte voor de appartementen op en maken een unieke relatie met de historische omgeving.

DUURZAAMHEID

De toepassing van isolatie- en brandveiligheidsvoorzieningen in vloeren, dak en gevel om tegemoet te komen aan de wenselijke klimaateisen van de woningen zijn van belang geweest in de herbestemmingsopgave. Het voorkomen van vochtproblemen in de constructies en oplossingen aandragen voor kierdichting en beglazingsprincipes zijn daarbij als onze expertise ingebracht.

PROJECTGEGEVENS

Locatie: Delft
Type: Rijksmonument
Projectgrootte: 1900 mBVO
Fase: Afgerond
Jaar: 2016-2020
Opdrachtgever: Luxury Apartments Delft
Aannemer: n.n.b.
Constructeur: Constructiebureau De Prouw BV
Fotografie: Lucas van der Wee