Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Kerk in Voorburg

De ‘Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming’ kerk is in 1924 tot 1925 gebouwd en heeft een rijksmonumentale status. De van oorsprong katholieke kerk is vanaf 2008 niet meer in gebruik als kerk en kent net als veel andere kerkgebouwen de problematiek van grootschalig achterstallig onderhoud en noodzakelijke investering voor een succesvolle herbestemming. Wij hebben als architectenbureau in twee fases voor het kerkgebouw werkzaamheden verricht.

HISTORIE

De kerk is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagse school. De Zaalkerk is gebouwd naar een ontwerp van de architect P.G. Buskens. De kerk heeft een rechthoekige plattegrond en is één van de eerste kerken die geen kolommenstructuur kent waardoor er een grote vrije ruimte ontstaat. De Kerk wordt overspannen door een imponerende houten dakstoel en het priesterkoor is afgescheiden van het schip door een paraboolvormige triomfboog. Het exterieur wordt gekenmerkt door het gebruik van ambachtelijk metselwerk en een gestileerde gotische vormgeving, die veel overeenkomsten toont met Buskens’ Willibrorduskerk in Rotterdam. Deze twee zaalkerken zijn uniek in de typologie van de Nederlandse zaalkerken.

De kerk bevat glas in lood van de kunstenaars N. van Eyven, H. en A. Estourgie, schilderingen van de hand van kunstenaar Roovens en beeldhouwwerk van A. Termote. Door de vele glas-in-loodramen is er in de kerk een mooie toetreding van natuurlijk daglicht.

OPGAVE 1 – BOUWKUNDIG ONDERZOEK

In 2008 hebben wij in opdracht van de R.K. Parochie St. Martinus een bouwkundig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van de BRIM subsidieregeling. Hiervoor is de kerk volledig in kaart gebracht en zijn alle gebreken tot in detail benoemd. Naast het aanvragen van de subsidie is er een monumentenvergunning aangevraagd voor de restauratie –en onderhoudswerkzaamheden aan de kerk.

OPGAVE 2 – HERBESTEMMING

In 2019 hebben wij in opdracht van de nieuwe eigenaar een herbestemmingsonderzoek met schetsontwerp voor de kerk gerealiseerd. In goed overleg met de opdrachtgever zijn er verschillende scenario’s ontwikkelt voor de herbestemming van het kerkgebouw naar een combinatie van nieuwe functies.

ANALYSE & ONTWERP

Voor een goede herbestemming van de kerk hebben we een uitgebreide analyse gemaakt. Vanuit deze analyse hebben we verschillende ontwerpkaders (monumentaliteit, morfologie, structuur, oriëntatie, daglicht) vastgesteld.

In de verschillende ontwerpscenario’s hebben we gezocht naar de mogelijkheden voor het doen van bouwkundige ingrepen in het bestaande gebouw, de mogelijkheid tot eventuele uitbreidingen en het toevoegen van vloeroppervlakte voor het realiseren van de gewenste herbestemming. Deze scenario’s vormen de basis voor het uitwerken van een herbestemmingsontwerp, het investeringsmodel en de slagingskansen voor de herbestemming van dit prachtige kerkgebouw.

PROJECTGEGEVENS

Locatie: Voorburg
Type: Rijksmonument
Projectgrootte: 1500 mBVO
Fase: Afgerond
Jaar: 2008 – 2020
Opdrachtgever fase 1: R.K. Parochie St. Martinus
Opdrachtgever fase 2: Steenvlinder