Museum Prinsenhof – Delft

In opdracht van de gemeente Delft en naar aanleiding van resultaten die door de Werkgroep Prinsenhof Delft zijn aangereikt hebben wij een ontwerpend onderzoek opgesteld. In dit onderzoek zijn drietal scenario’s voor de ontwikkeling van het gebied Prinsenhof geformuleerd.

De opgave om tot een goed ontwerp te komen voor het Prinsenhof is gecompliceerd. Vele factoren van het gebouwencomplex werken beperkend in de mogelijkheden. Ondanks de vele belemmeringen die het complex met zich meebrengt om een museale functie in te huisvesten, ligt dit gebruik van het voormalige nonnenklooster wel het meest voor de hand. Alleen met een dergelijk gebruik is de openbaarheid en duurzaam behoud het beste geborgd.

De verwachting is dat in een ontwerpproces zal blijken dat het complex in hoge mate zal dicteren hoe optimaal dit gebruik op te nemen is. De balans tussen kwaliteiten die horen bij een museaal gebruik versus het behoud van monumentale karakteristieken zullen in vele facetten zorgvuldig afgewogen moeten worden. De huidig voorgelegde scenario’s zijn in dit perspectief te lezen als investeringsmodellen en mogelijke visies op de opgave. Op basis van deze scenario’s is op investeringsvlak een goede en realistische bandbreedte weergegeven, die de ruimte biedt van minimaal tot optimaal.

Museum Prinsenhof – Delft

type: Onderzoek / Ontwerp
fase: Afgerond
opdrachtgever: Gemeente Delft
aannemer: n.v.t.
jaar: 2019
locatie: Delft

Responsive Menu
Add more content here...